Referenties

Voor de volgende industrieën heeft Turner inmiddels alternatieve verwerkers gebenchmarkt:

  • Afval van landbouw, tuinbouw, aquacultuur, bosbouw, jacht en visserij en de voedingsbereiding en –verwerking
  • Afval van de leer-, bont- en textielindustrie
  • Afval van organische chemische processen
  • Afval van thermische processen
  • Afval van de chemische oppervlaktebehandeling en coating van metalen en andere materialen; non-ferro-hydrometallurgie
  • Afval van installaties voor afvalbeheer, off-site waterzuiveringsinstallaties en de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water en water voor industrieel gebruik